คุณมีทักษะอาชีพอนาคตเหล่านี้มากน้อยเพียงใด

แบบทดสอบวัดทักษะอาชีพอนาคต แบบทดสอบใหม่ล่าสุด ที่จะพาทุกคน สู่อาชีพอนาคต วัดความเหมาะสม และวัดความสามารถ ที่จะทำงานอนาคตเหล่านี้ แบบทดสอบวัดทักษะอาชีพแห่งอนาคตได้รวบรวมอาชีพอนาคตต่างๆ ตามเทรนด์ของโลกในปัจจุบันมากกว่า 100 อาชีพ ให้คุณได้เลือกทำ เช่น  

– Sales Development Representative
– data scientist
– game developer
– esports player
– social media manager
– green marketer

ความพิเศษของแบบทดสอบนี้คือจะเป็นการวัดทักษะอนาคตตามอาชีพอนาคตต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
1.การสื่อสาร 2.การคิดวิเคราะห์ 3.ความคิดสร้างสรรค์ ตามแต่อาชีพที่คุณเลือก
ว่าคุณมีทักษะแต่ละด้านพร้อมมากน้อยไหนในการทำงานอาชีพอนาคต แต่ละอาชีพจะมีค่าน้ำหนักแต่ละทักษะไม่เท่ากัน เพราะอาชีพที่คุณชอบ มีสัดส่วนความถนัดด้านทักษะอนาคตที่ไม่เหมือนกัน 

Futurecareerfit ทำการจัดทำแบบทดสอบที่สามารถช่วยคุณวิเคราะห์แนวทางในการค้นหาคัวคุณ โดยการเลือกอาชีพที่คุณชอบแล้วสรุปผลมาให้คุณได้เป็นแนวทางวิเคราะห์ 

สมัครสมาชิกง่ายๆเพื่อทำแบบทดสอบวัดทักษะอาชีพอนาคต

สมาชิกรายปี

 ทำการสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบได้ที่นี่เลย  Click