บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพอนาคต

10 ทักษะอนาคตที่สำคัญจาก World Economic Forum

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 10 ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต 2025 ต้องการ  ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา World Economic Forum ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะย่อยมากถึง 5 ใน 10 ทักษะจำเป็น ในปี 2025 ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ Analytical thinking and innovation…

7 กระแสอาชีพอนาคต

7 กระแสอาชีพอนาคต  กระแสอาชีพอนาคต #งานเก่าค่อยๆถูกทำลาย แต่ งานใหม่ๆกำลังเติบโต 5040รูปแบบงานใหม่ ที่คุณสร้างได้ ด้วยตัวเอง.จากข้อมูล สถิติ งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก กลายมาเป็น “งานอนาคต 2020” หนังสือ สาระ สร้างสรรค์ อ่านสนุก ตามสไตล์นักการศึกษา ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศ ดร วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์.แต่ละปีจะมีคนว่างงานในบ้านเราประมาณ 300,000-400,000 คนจะว่าไปแล้วจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับคนว่างงานในประเทศอื่น แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ คนว่างงานส่วนใหญ่คือประมาณมากกว่า 70%ของคนว่างงาน เป็นคนจบปริญญาตรี.นี่แหละครับเรื่องใหญ่ เพราะอุตส่าห์เรียนอุดมศึกษาจนจบ…

The Future of Jobs Report 2020 จาก World Economic Forum

อาชีพที่คาดว่าจะมีความนิยมสูงในปี 2025 นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Scientist ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ (Process automation specialists) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business development professionals) ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information security analysts) นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet…