แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

0

1 / 35

เวลาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เขามักจะ

 

2 / 35

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

3 / 35

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

4 / 35

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

5 / 35

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

6 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

7 / 35

เมื่อไปเที่ยวสถานที่ที่เขาไม่เคยไปกับครอบครัวเขามักจะ

 

8 / 35

เขามักจะสนุกกับกิจกรรมที่..

 

9 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

10 / 35

เมื่อถามถึงความฝันในอนาคต

 

11 / 35

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

12 / 35

วิธีคิดของเขา มักจะ

 

13 / 35

เขาชอบอ่านหรือดูเรื่องราวแบบใดมากกว่า

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

28 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

5

1 / 35

เมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบ

2 / 35

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

3 / 35

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

4 / 35

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

5 / 35

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

6 / 35

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

7 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

8 / 35

เมื่อไปเที่ยวสถานที่ที่เขาไม่เคยไปกับครอบครัวเขามักจะ

 

9 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

10 / 35

เมื่อถามถึงความฝันในอนาคต

 

11 / 35

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

12 / 35

วิธีคิดของเขา มักจะ

 

13 / 35

เขาชอบอ่านหรือดูเรื่องราวแบบใดมากกว่า

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

28 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 35

เมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบ

2 / 35

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

3 / 35

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

4 / 35

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้

 

5 / 35

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

6 / 35

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

7 / 35

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

8 / 35

เวลาอ่านนิทานเขามักจะ

9 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

10 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

11 / 35

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

12 / 35

เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่าง เขามักจะ

 

13 / 35

เมื่อวาดรูประบายสี เขาชอบแบบใดมากกว่า

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

27 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

28 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

0

1 / 35

เมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบ

2 / 35

เมื่อกระทำหรือพบเห็นความผิดพลาด

 

3 / 35

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

4 / 35

เมื่อเห็นคนร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ

5 / 35

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

6 / 35

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้

 

7 / 35

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

8 / 35

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

9 / 35

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

10 / 35

เวลาอ่านนิทานเขามักจะ

11 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

12 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

13 / 35

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

28 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 35

เมื่อเล่าตำนานหรือประวัติศาสตร์ให้ฟัง

2 / 35

เวลาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เขามักจะ

 

3 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

4 / 35

เขามักจะสนุกกับกิจกรรมที่..

 

5 / 35

เมื่อมีการบ้าน

 

6 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

7 / 35

เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่าง เขามักจะ

 

8 / 35

เมื่อเห็นเพื่อนถูกเด็กเกเรรังแก เขาจะทำอย่างไร

 

9 / 35

เมื่อวาดรูประบายสี เขาชอบแบบใดมากกว่า

 

10 / 35

ถ้าเห็นเพื่อนทำของเล่นชำรุดแล้วร้องไห้เสียใจ เขามักจะ

11 / 35

เมื่อต้องตัดสินใจ เขามักจะ

 

12 / 35

เมื่อเล่นอยู่คนเดียวและไม่มีของเล่นเด็ก

 

13 / 35

เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งเป็นของขวัญ เขาจะ

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

27 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

28 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

0

1 / 35

เมื่อเล่าตำนานหรือประวัติศาสตร์ให้ฟัง

2 / 35

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

3 / 35

เวลาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เขามักจะ

 

4 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

5 / 35

เมื่อไปเที่ยวสถานที่ที่เขาไม่เคยไปกับครอบครัวเขามักจะ

 

6 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

7 / 35

เมื่อถามถึงความฝันในอนาคต

 

8 / 35

วิธีคิดของเขา มักจะ

 

9 / 35

เมื่อเห็นเพื่อนถูกเด็กเกเรรังแก เขาจะทำอย่างไร

 

10 / 35

ถ้าเห็นเพื่อนทำของเล่นชำรุดแล้วร้องไห้เสียใจ เขามักจะ

11 / 35

เมื่อต้องตัดสินใจ เขามักจะ

 

12 / 35

เมื่อเล่นอยู่คนเดียวและไม่มีของเล่นเด็ก

 

13 / 35

เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งเป็นของขวัญ เขาจะ

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

28 / 35

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

34 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 35

เมื่อเล่าตำนานหรือประวัติศาสตร์ให้ฟัง

2 / 35

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

3 / 35

เมื่อมองไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้า

 

4 / 35

เมื่อไปสนามเด็กเล่น แล้วพบว่าเครื่องเล่นชิ้นโปรดชำรุด

 

5 / 35

เวลาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เขามักจะ

 

6 / 35

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

7 / 35

เขามักจะสนุกกับกิจกรรมที่..

 

8 / 35

เมื่อมีการบ้าน

 

9 / 35

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

10 / 35

เมื่อเห็นเพื่อนถูกเด็กเกเรรังแก เขาจะทำอย่างไร

 

11 / 35

เมื่อต้องตัดสินใจ เขามักจะ

 

12 / 35

เมื่อเล่นอยู่คนเดียวและไม่มีของเล่นเด็ก

 

13 / 35

เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งเป็นของขวัญ เขาจะ

 

14 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน