คุณต้องเป็นสมาชิกแบบแบบพรีเมียมถึงจะทำรายการส่วนนี้ได้


ตัวอย่าง ภาพการแสดงผล ข้อมูลเชิงลึกสมรรถนะและทักษะอาชีพอนาคต

ตัวอย่างภาพแสดงผลที่ 1 

ตัวอย่างภาพแสดงผลที่ 2

ตัวอย่างภาพแสดงผลที่ 3เป็นสมาชิกแบบ
Premuim กับ Futurecarrerfit ได้รับสิทธิพิเศษอะไร

1.การเข้าทำ Quiz แบบทดสอบต่างๆได้ไม่จำกัด (ปกติจำกัดทำได้ฟรี 5ครั้ง/เดือน)
2.สามารถดูข้อมูลเชิงลึกสมรรถนะและทักษะอาชีพอนาคตของคุณได้ทั้ง 3 ด้าน พร้อมอันดับทักษะอนาคตของคุณเมื่อเทียบกับผู้ที่เข้ามาทำแบบทดสอบทักษะอาชีพอนาคตอาชีพเดียวกันกับที่คุณเลือก 
3.สามารถดาวน์โหลดใบ certificate แสดงผล Competency score และ ทักษะอนาคตทั้ง 3ด้าน ของอาชีพที่คุณเลือกได้ ไม่จำกัด 
4.สามารถเลือกติดต่อนัดจองพูดคุยกับโค้ช/ครูแนะแนวผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรึกษา พูดคุย ขอคำแนะนำเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนและการทำงานในอนาคต

แบบทดสอบวัดทักษะแห่งอนาคต

424
You must log in to pass this quiz.

แบบทดสอบวัดทักษะแห่งอนาคต

461
You must log in to pass this quiz.

แบบทดสอบวัดทักษะแห่งอนาคต

345
You must log in to pass this quiz.

แบบทดสอบวัดทักษะแห่งอนาคต

425
You must log in to pass this quiz.

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

14 / 35

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

15 / 35

เมื่อของเล่นชิ้นโปรดชำรุด

16 / 35

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง

17 / 35

เมื่อผู้ปกครองพาไปซื้อขนมในร้านสะดวกซื้อ

18 / 35

เมื่อกำลังดูรายการโปรดถึงตอนใกล้จบ แล้วผู้ปกครองบอกให้หยุดก่อนเพื่อไปทำอย่างอื่น

19 / 35

เมื่ออยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ เขามักจะ

20 / 35

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

21 / 35

การเล่นแบบใดที่เล่นแล้วสนุก เล่นได้นาน

22 / 35

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

23 / 35

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

24 / 35

เมื่อไปร้านอาหารแล้วบนโต๊ะมีจานอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านชำรุด

33 / 35

คุณมีความสุขกับ

34 / 35

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

35 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

1

1 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 34

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

14 / 34

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

15 / 34

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

16 / 34

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

17 / 34

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

18 / 34

เขาใช้เวลาอยู่กับคนกลุ่มใดแล้วดูมีความสุข

19 / 34

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

20 / 34

ถ้ามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เขามักจะ

21 / 34

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

22 / 34

เมื่อขอผู้ปกครองซื้อของเล่นที่อยากได้มาก แล้วถูกปฏิเสธ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

23 / 34

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

24 / 34

เมื่อผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลืองานบ้าน

25 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 34

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 34

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 34

คุณมีความสุขกับ

33 / 34

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

34 / 34

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

3

1 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 34

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

14 / 34

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

15 / 34

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง

16 / 34

เมื่อเขาทำผิด แล้วเพื่อนโกรธ

17 / 34

เมื่อกำลังดูรายการโปรดถึงตอนใกล้จบ แล้วผู้ปกครองบอกให้หยุดก่อนเพื่อไปทำอย่างอื่น

18 / 34

เมื่ออยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ เขามักจะ

19 / 34

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

20 / 34

การเล่นแบบใดที่เล่นแล้วสนุก เล่นได้นาน

21 / 34

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

22 / 34

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

23 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 34

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

27 / 34

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

28 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 34

เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านชำรุด

32 / 34

คุณมีความสุขกับ

33 / 34

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

34 / 34

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

0

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

14 / 35

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

15 / 35

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

16 / 35

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

17 / 35

เมื่อต้องเลือกซื้อหนังสือ 1 เล่ม

18 / 35

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

19 / 35

เมื่อเขาทำผิด แล้วเพื่อนโกรธ

20 / 35

เมื่อกำลังดูรายการโปรดถึงตอนใกล้จบ แล้วผู้ปกครองบอกให้หยุดก่อนเพื่อไปทำอย่างอื่น

21 / 35

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

22 / 35

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

23 / 35

เมื่อพบเจอเพื่อนใหม่ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

24 / 35

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านชำรุด

33 / 35

คุณมีความสุขกับ

34 / 35

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

35 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

14 / 35

เมื่อต้องเลือกซื้อหนังสือ 1 เล่ม

15 / 35

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

16 / 35

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

17 / 35

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

18 / 35

เวลาว่างมักทำกิจกรรมแบบใด

19 / 35

ถ้ามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เขามักจะ

20 / 35

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

21 / 35

เมื่อพบเจอเพื่อนใหม่ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

22 / 35

เมื่อขอผู้ปกครองซื้อของเล่นที่อยากได้มาก แล้วถูกปฏิเสธ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

23 / 35

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

24 / 35

เมื่อไปร้านอาหารแล้วบนโต๊ะมีจานอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

คุณมีความสุขกับ

34 / 35

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

35 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด