แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

35

1 / 15

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

2 / 15

เมื่อต้องเลือกซื้อหนังสือ 1 เล่ม

3 / 15

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

4 / 15

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

5 / 15

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

6 / 15

เวลาว่างมักทำกิจกรรมแบบใด

7 / 15

ถ้ามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เขามักจะ

8 / 15

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

9 / 15

เมื่อพบเจอเพื่อนใหม่ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

10 / 15

เมื่อขอผู้ปกครองซื้อของเล่นที่อยากได้มาก แล้วถูกปฏิเสธ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

11 / 15

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

12 / 15

เมื่อไปร้านอาหารแล้วบนโต๊ะมีจานอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

13 / 15

ถ้าให้ตัดสินใจ เขาจะเลือกทำอะไร

14 / 15

จุดเด่นที่สุดของเขาคือ

15 / 15

เมื่อเพื่อนขัดแย้งกัน เขามักจะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *