แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

3

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

14 / 35

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

15 / 35

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

16 / 35

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

17 / 35

เมื่อของเล่นชิ้นโปรดชำรุด

18 / 35

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

19 / 35

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

20 / 35

เขาใช้เวลาอยู่กับคนกลุ่มใดแล้วดูมีความสุข

21 / 35

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

22 / 35

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

23 / 35

เมื่อพบเจอเพื่อนใหม่ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

24 / 35

เมื่อขอผู้ปกครองซื้อของเล่นที่อยากได้มาก แล้วถูกปฏิเสธ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

25 / 35

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

30 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

คุณมีความสุขกับ

34 / 35

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

35 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *