แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

474

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

เพื่อนๆบอกกับเราว่า

14 / 35

หากมีการจัดพิมพ์หนังสือรุ่น เพื่อนๆจะมอบหมายงานใดให้รับผิดชอบ

15 / 35

หากไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกับเพื่อนกลุ่มใหญ่

16 / 35

ลักษณะงานแบบใดที่ท่านคิดว่าน่าจะทำได้ดีและมีความสุข

17 / 35

 ชอบเล่นอะไร

18 / 35

หากท่านต้องทำงานในพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งโบราณสถาน งานใดเหมาะกับท่าน

19 / 35

ถ้าคุณเป็นตำรวจ อยากเป็นตำรวจสายงานไหน

20 / 35

คุณชอบทหารหน่วยไหน

21 / 35

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

22 / 35

บนเรือท่องเที่ยวมหาสมุทรขนาดใหญ่ท่านอยากจะทำงานในหน้าที่ใด

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

27 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

28 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

คุณมีความสุขกับ

31 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

32 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

33 / 35

 เมื่อมีกิจกรรมกีฬาสี คุณอยากมีส่วนร่วมในหน้าที่ใดมากที่สุด

34 / 35

เกี่ยวกับดนตรี

35 / 35

ในการเดินทางท่องเที่ยว

0%

admin

About admin

สวัสดีจ้า นี่คือ Admin หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *