แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

968

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงคุณมักจะ

14 / 35

 เมื่อมีกิจกรรมกีฬาสี คุณอยากมีส่วนร่วมในหน้าที่ใดมากที่สุด

15 / 35

ข้อใดใช่ตัวเรามากที่สุด

16 / 35

เพื่อนๆบอกกับเราว่า

17 / 35

หากมีการจัดพิมพ์หนังสือรุ่น เพื่อนๆจะมอบหมายงานใดให้รับผิดชอบ

18 / 35

หากไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกับเพื่อนกลุ่มใหญ่

19 / 35

เมื่อได้ทำงานจิตอาสา เรามักจะได้รับหน้าที่ใด

20 / 35

 ชอบเล่นอะไร

21 / 35

หากท่านต้องทำงานในพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งโบราณสถาน งานใดเหมาะกับท่าน

22 / 35

คุณชอบทหารหน่วยไหน

23 / 35

บนเรือท่องเที่ยวมหาสมุทรขนาดใหญ่ท่านอยากจะทำงานในหน้าที่ใด

24 / 35

ในค่ายแคมปิ้งคุณชอบทำอะไร

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 35

คุณมีความสุขกับ

33 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

34 / 35

เกี่ยวกับดนตรี

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

0%

admin

About admin

สวัสดีจ้า นี่คือ Admin หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *