แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

25

1 / 15

เมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบ

2 / 15

เมื่อกระทำหรือพบเห็นความผิดพลาด

 

3 / 15

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

4 / 15

เมื่อเห็นคนร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ

5 / 15

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

6 / 15

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้

 

7 / 15

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

8 / 15

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

9 / 15

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

10 / 15

เวลาอ่านนิทานเขามักจะ

11 / 15

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

12 / 15

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

13 / 15

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

14 / 15

เขาชอบกิจกรรมใดมากกว่ากัน

15 / 15

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *