10 ทักษะอนาคตที่สำคัญจาก World Economic Forum

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

10 ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต 2025 ต้องการ 

 • ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา
World Economic Forum ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะย่อยมากถึง 5 ใน 10 ทักษะจำเป็น ในปี 2025 ที่อยู่ในกลุ่มนี้
เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม
ทักษะด้านการคิด
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Analytical thinking and innovation ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
 2. Complex problem-solving ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
 3. Critical thinking and analysis ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
 4. Creativity, originality and initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
 5. Reasoning, problem solving and ideation ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

ทักษะจัดการตัวเอง

 • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง
ดังที่เกริ่นมาในตอนต้น ทักษะในกลุ่มนี้เป็นทักษะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ เพราะเมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง อย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือ พวกเขาต้องสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ 
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Active learning and learning strategies ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
 2. Resilience, stress tolerance and flexibility ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

ทักษะผู้นำ

 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในอนาคต โลกจะยิ่งต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

ทักษะด้านเทคโนโลยี

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี
เมื่อทุกองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
 2. Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8)
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.salika.co/2021/01/23/10-skills-world-economic-forum-2025/

7 กระแสอาชีพอนาคต

7 กระแสอาชีพอนาคต 

กระแสอาชีพอนาคต #งานเก่าค่อยๆถูกทำลาย แต่ งานใหม่ๆกำลังเติบโต 5040รูปแบบงานใหม่ ที่คุณสร้างได้ ด้วยตัวเอง
.
จากข้อมูล สถิติ งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก กลายมาเป็น “งานอนาคต 2020” หนังสือ สาระ สร้างสรรค์ อ่านสนุก ตามสไตล์นักการศึกษา ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศ ดร วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
.
แต่ละปีจะมีคนว่างงานในบ้านเราประมาณ 300,000-400,000 คน
จะว่าไปแล้วจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับคนว่างงานในประเทศอื่น แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ คนว่างงานส่วนใหญ่คือประมาณมากกว่า 70%ของคนว่างงาน เป็นคนจบปริญญาตรี
.
นี่แหละครับเรื่องใหญ่ เพราะอุตส่าห์เรียนอุดมศึกษาจนจบ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา แต่จบมาไม่มีงานทำ หลายคนบ่นว่า ต้องไปทำงานตำ่กว่าวุฒิ และก็ปลอบใจตัวเองว่า ดีกว่าไม่มีงานทำ
.
ยังมีบัญฑิตจำนวนมากต้องทำงานซึ่งไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาเลย
และก็ปลอบใจตัวเองว่า ดีแล้วเพราะถ้าการทำงานต้องใช้ความรู้ที่เรียนมา ก็จำอะไรไม่ค่อยได้ เรื่องราวแบบนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนจบปริญญาตรี จะเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
.
กรมจัดหางานและอีกหลายองค์กรคาดการตรงกันว่า คนที่กำลังจะจบมานี่ก็จะตกงานกันมากกว่า60%ครับ ความจริงแล้ว อย่าว่าแต่จบมาแล้วหางานทำยากเลย ในช่วงระยะเวลาสามสี่ปีมานี้ แม้แต่คนที่มีงานทำ ทำงานอยู่ดีๆ คิดว่างานมั่นคง
.
แต่เมื่อวันเวลามาถึง ก็ได้รับซอง ได้ค่าชดเชย เลิกจ้างงานครับ สภาพแบบนี้มีให้เห็นกันแทบทุกวงการโดยเฉพาะคนที่ทำงานมานาน เงินเดือนสูงแต่ผลงานไม่ได้สูงตามไปด้วย พวกนี้โดนก่อนเลย การลดขนาดบริษัท ลดการจ้างงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ กลายเป็นเรื่องปกติในแทบทุกอุตสาหกรรมทุกวันนี้
.
คำถามคือ มันไม่มีงานทำจริงหรือ ?
งานหายากจริงหรือ ?
หุ่นยนต์ AI จะเข้ามาแทนคนจริงหรือ ?
คำตอบคือ ไม่จริงเลย ?
.
มีความต้องการคนทำงานในทุกวงการ แต่ต้องการคนที่พร้อมจะทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้องอาศัยความสามารถที่ต่างจากเดิม บริษัทใหญ่ๆและบริษัทเกิดใหม่ในโลกต้องการคนทำงานอีกมากถึงขนาดมีอาชีพใหม่ คือนักล่า คนทำงาน (Head Hunter )เพราะคนที่ทำงานได้ในยุคนี้ มักสร้างงานเอง ไม่ไปสมัครงาน หรืออย่างมากก็เป็น Freelance แบบฉายเดี่ยว หรือจับกลุ่มรับงานเป็นเรื่องๆไป ไม่ยอมไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กร
.
โอกาสของคนรุ่นใหม่ยุคนี้มีมากกว่าเดิมเยอะ เพราะเขาสามารถสร้างงานเองได้ เลือกทำงานได้หลากหลายรูปแบบ มากกว่าเดิม เป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายกว่าเดิมหลายเท่า ขอแค่เรารู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงานใหม่ๆเหล่านี้
.
สั่งซื้อ Ebook อาชีพแห่งอนาคต2020
ได้แล้ววันนี้ ในราคา 350 บาท
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ โครงการวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคตครับ)
สั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สั่งซื้อที่ >> https://forms.gle/AsRAn9eZMhPKSEQ37
Line@eduzones : https://lin.ee/BLpE4KM
โบนัส 092-4852652 

The Future of Jobs Report 2020 จาก World Economic Forum

อาชีพที่คาดว่าจะมีความนิยมสูงในปี 2025

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Scientist
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ (Process automation specialists)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business development professionals)
 • ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information security analysts)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of things specialists)