แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

3

1 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 34

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

14 / 34

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

15 / 34

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง

16 / 34

เมื่อเขาทำผิด แล้วเพื่อนโกรธ

17 / 34

เมื่อกำลังดูรายการโปรดถึงตอนใกล้จบ แล้วผู้ปกครองบอกให้หยุดก่อนเพื่อไปทำอย่างอื่น

18 / 34

เมื่ออยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ เขามักจะ

19 / 34

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

20 / 34

การเล่นแบบใดที่เล่นแล้วสนุก เล่นได้นาน

21 / 34

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

22 / 34

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

23 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 34

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

27 / 34

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

28 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 34

เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านชำรุด

32 / 34

คุณมีความสุขกับ

33 / 34

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

34 / 34

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *