แบบทดสอบอาชีพอนาคตไหนที่ใช่คุณ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี)

2

1 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 34

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

14 / 34

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

15 / 34

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

16 / 34

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

17 / 34

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

18 / 34

เขาใช้เวลาอยู่กับคนกลุ่มใดแล้วดูมีความสุข

19 / 34

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

20 / 34

ถ้ามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เขามักจะ

21 / 34

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

22 / 34

เมื่อขอผู้ปกครองซื้อของเล่นที่อยากได้มาก แล้วถูกปฏิเสธ เขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

23 / 34

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

24 / 34

เมื่อผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลืองานบ้าน

25 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

27 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

28 / 34

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

29 / 34

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

30 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

31 / 34

ข้อใดคือตัวฉัน

32 / 34

คุณมีความสุขกับ

33 / 34

ในโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่ คุณอยากทำงานส่วนใด

34 / 34

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *