วัดความเป็นตัวคุณสำหรับเด็ก

11

แบบทดสอบ วัดความเป็นตัวคุณสำหรับเด็ก QC-set1

เพื่อวัดความเป็นตัวคุณสำหรับเด็ก
ชุดคำถามมีด้วยกันทั้งหมด 36 ข้อ แบบไม่จับเวลา
หากพร้อมแล้ว เริ่มกันทำได้เลย

1 / 36

เมื่อเล่าตำนานหรือประวัติศาสตร์ให้ฟัง

2 / 36

เมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบ

3 / 36

เมื่อกระทำหรือพบเห็นความผิดพลาด

 

4 / 36

เมื่อเล่นกันเพื่อน แล้วเพื่อนไม่เล่นตามที่ตนต้องการ

 

5 / 36

เมื่อเห็นคนร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ

6 / 36

เมื่อเล่นเกมเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ บทบาทของเขามักจะเป็นอย่างไร

7 / 36

เมื่อได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกัน

8 / 36

เมื่อต้องแต่งตัวในวันที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

9 / 36

เมื่อมีกิจกรรมหรืองานกลุ่ม เขามักจะ

10 / 36

เวลาอ่านนิทานเขามักจะ

11 / 36

เขามักให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่า

12 / 36

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

13 / 36

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

14 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

20 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

21 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

22 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

23 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 36

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 36

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

27 / 36

เมื่อต้องนั่งรถเดินทางบนถนนขรุขระ

28 / 36

เมื่อมีโอกาสปลูกต้นไม้

29 / 36

เมื่อต้องเลือกซื้อหนังสือ 1 เล่ม

30 / 36

เมื่อของเล่นชิ้นโปรดชำรุด

31 / 36

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

32 / 36

เมื่อกำลังดูรายการโปรดถึงตอนใกล้จบ แล้วผู้ปกครองบอกให้หยุดก่อนเพื่อไปทำอย่างอื่น

33 / 36

เมื่ออยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ เขามักจะ

34 / 36

กิจกรรมลักษณะใดที่ทำได้ดีและสนุก

35 / 36

ข้อใดใช่ตัวเขามากที่สุด

36 / 36

เมื่อผู้ปกครองพาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ สำหรับใส่เที่ยววันหยุด

0%

วัดความเป็นตัวคุณสำหรับบุคคลทั่วไป

15

1 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

5 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

8 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

9 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

11 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

12 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

13 / 35

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงคุณมักจะ

14 / 35

เมื่อฉันต้องลงมือปลูกต้นไม้

15 / 35

ข้อใดใช่ตัวเรามากที่สุด

16 / 35

ถ้ามีบ้านเป็นของตัวเอง บ้านเราจะต้องแบบนี้...

17 / 35

เพื่อนๆบอกกับเราว่า

18 / 35

หากมีการจัดพิมพ์หนังสือรุ่น เพื่อนๆจะมอบหมายงานใดให้รับผิดชอบ

19 / 35

เมื่อได้ทำงานจิตอาสา เรามักจะได้รับหน้าที่ใด

20 / 35

 ชอบเล่นอะไร

21 / 35

บนเรือท่องเที่ยวมหาสมุทรขนาดใหญ่ท่านอยากจะทำงานในหน้าที่ใด

22 / 35

คุณชอบทหารหน่วยไหน

23 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

24 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

25 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

26 / 35

ในการเข้าค่ายค้างแรม คุณจะทำอะไร

27 / 35

ถ้ามีงานสามแบบนี้ คุณจะเลือกทำงานอะไร

28 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

29 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

30 / 35

คุณมีความสุขกับ

31 / 35

คุณคิดว่า ความสำเร็จขึ้นกับอะไรมากที่สุด

32 / 35

หากไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกับเพื่อนกลุ่มใหญ่

33 / 35

 เมื่อมีกิจกรรมกีฬาสี คุณอยากมีส่วนร่วมในหน้าที่ใดมากที่สุด

34 / 35

เกี่ยวกับดนตรี

35 / 35

ข้อใดคือตัวฉัน

0%

ทดสอบ Q 10 ข้อ

8

ทดสอบการใช้ Q แบบ 10 คำถาม

ทดสอบการใช้ ๐

1 / 6

เมื่อทานอาหารในร้านกับเพื่อนกลุ่มใหญ่

2 / 6

เมื่อจำเป็นต้องทำอาหาร

3 / 6

เกี่ยวกับหนังสือ

4 / 6

เมื่อถูกรางวัลสลากกินแบ่ง สิ่งแรกที่ทำคือ

5 / 6

ลักษณะอาชีพที่ใฝ่ฝัน

 

6 / 6

หลายปีที่ผ่านมา เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก มีหิมะตกใน เวียดนาม และลาว คุณคิดว่า

 

ข้อใดคือตัวฉันสำหรับผู้ใหญ่

6

ข้อใดคือตัวฉัน-สำหรับผู้ใหญ่-Q

ข้อใดคือตัวฉันสำหรับผู้ใหญ่ประเมินตนเอง 10 ข้อ แบบไม่จับเวลา

1 / 7

ข้อใดคือตัวฉัน

2 / 7

ข้อใดคือตัวฉัน

3 / 7

เกี่ยวกับหนังสือ

4 / 7

คุณเป็นคนแบบใด

5 / 7

ข้อใดคือตัวฉัน

6 / 7

งานในร้านอาหารคุณเลือกทำอะไร

7 / 7

เมื่อเพื่อนของคุณ มีความขัดแย้ง ทะเลาะกัน

0%

ข้อใดคือตัวฉันสำหรับเด็ก

3

ข้อใดคือตัวฉันสำหรับเด็ก-Q

มาทดสอบความเป็นตัวคุณกัน กับแบบทดสอบ 20 ข้อ จับเวลา 120 วินาที

1 / 20

เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำ

2 / 20

เมื่อเล่นอยู่คนเดียวและไม่มีของเล่นเด็ก

 

3 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

4 / 20

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง

5 / 20

เมื่อมีการบ้านหลายวิชาในวันเดียวกัน

6 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

7 / 20

เมื่อเที่ยวชมธรรมชาติป่าเขากับครอบครัว

8 / 20

ชอบเล่นกับเพื่อนแบบใด

 

9 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

10 / 20

เมื่อผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลืองานบ้าน

11 / 20

เมื่อมีการบ้าน

 

12 / 20

ถ้าเห็นเพื่อนทำของเล่นชำรุดแล้วร้องไห้เสียใจ เขามักจะ

13 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

14 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

15 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

16 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

17 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

18 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

19 / 20

หากพบเห็นเพื่อนทำผิด เขามักจะ

 

20 / 20

ข้อใดคือตัวฉัน

The average score is 35%

0%

Critical Quiz (T) Free to play

10

Critical Quiz (T) Free to Play

Critical Quiz
แบบทดสอบด้าน Critical  ไม่จับเวลา ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ แบบสุ่ม

1 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking


2 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

3 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

เสื้อตัวหนึ่งราคา 600 บาท ต้องติดราคากี่บาท เมื่อลดราคา 40% แล้วยังได้กําไร 40%

4 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

5 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

6 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

มะม่วงราคาผลละ 8 บาท มะพร้าวราคาผลละ 6 บาท และแตงโมราคาผลละ 9 บาท ถ้าต้องจ่ายเงินซื้อผลไม้ทุก ชนิดในราคาเท่ากัน และจ่ายเงินน้อยที่สุดแล้วจะซื้อผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผล

7 / 20

ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น

8 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น

9 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

แดงมีปลาดุกและปลาช่อน รวมกันทั้งหมด 300 ตัว โดยจำนวนปลาดุกเป็น 2เท่าของปลาทั้งหมด แดงมีปลาดุกกี่ตัว

10 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

ชายคนหนึ่งกําหนดวงเงินไว้3600 บาทต่อสัปดาห์ เพื่อจ้างคนงานถมดินภายในบริเวณบ้าน โดยทํางานสัปดาห์ละ 6 วัน แต่เมื่อจ้างจริงปรากฎว่าค่าแรงถูกเกินไป จึงต้องเพิ่มค่าแรงให้แก่คนงานสูงขึ้นอีกคนละ 5 บาทต่อวัน และลดคนงานลง 4 คน ทําให้จ่ายพอดีกับเงินที่ตั้งไว้ อยากทราบว่าเดิมเขากําหนดว่าจะจ้างคนงานกี่คน

11 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

12 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

13 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

พีระมิดตรง มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 หน่วย ยาว 18 หน่วย สันยาว 5√10 หน่วยจะมีพื้นที่ผิวด้านข้างเท่ากับกี่ตารางหน่วย

14 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

15 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

กําหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 1, 2, 3, . . . มีด้านยาว x, x+ 3, x+ 6, . . .

ถ้าพื้นที่ที่ 1, 2 และ 3 รวมกันได้ 525 ตารางหน่วย แล้ว

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 101 มีค่ากี่ตารางหน่วย

16 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

17 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

18 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

19 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน ของนักเรียน 2 ห้อง มีข้อมูลดังนี้


ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 2 ห้องมีค่าเท่ากับเท่าใด?

20 / 20

แบบทดสอบด้าน Critical Thinking

จากการสํารวจคนกลุ่มหนึ่ง ได้ข้อมูล ดังนี้

มีผู้ชายที่คิดว่าตนเองเป็นผู้หญิง 10%

มีผู้หญิงที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย 20%

มีผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ชาย 50%

อัตราส่วนของจํานวนผู้ชายต่อจํานวนผู้หญิงของคนกลุ่มนี้มีค่าเท่าไร

Your score is

The average score is 21%

0%

แบบทดสอบด้านการคิดคำนวณ

103

คุณมีเวลา 20 วินาทีในการตอบคำถาม 5 ข้อ

หมดเวลา มาดูคะแนนของคุณกันเถอะ


คุณคำนวณได้รวดเร็วและถูกต้องแค่ไหนกันหนอ

แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะในการคำนวณและความมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบของคุณ มาทดสอบกันเลย

1 / 5

จากภาพ มีดวงตาของแมวทั้งหมดกี่ดวงตา

Question Image

2 / 5

งู ไก่ แมว นก รวมกันมีปีกทั้งหมดกี่ปีก

3 / 5

ในภาพนี้ มีขาแมวรวมกันทั้งหมดกี่ขา

Question Image

4 / 5

แมวสองตัว รวมกันมีจำนวนขาทั้งหมดกี่ขา  ถ้าแมวสองตัวสุขภาพดี

Question Image

5 / 5

ผลลัพธ์ของ 900 - 17 คือข้อใด

Your score is

The average score is 29%

0%

แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1

/10
628

คุณมีเวลา 60 วินาที ในการทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ

หมดเวลา 60 วินาทีแล้ว มาดูผลลัพธ์ของคุณกันดีกว่า


แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1

มาทดสอบกันว่าคุณมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับใด

กติกา : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อเท่านั้น

เวลา :  จำกัดเวลาที่ 60  วินาที

การผ่านแบบทดสอบ : คุณต้องทำคะแนนได้มากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป

1 / 10

“ ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด”
บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใด

2 / 10

“การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนกับอยู่กับศัตรู” หมายความว่าอย่างไร

3 / 10

ข้อใดคือประโยคความเดียว

4 / 10

ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

5 / 10

ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง

6 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (6)… ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

7 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (7)…… ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

8 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (8) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

9 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (9) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

10 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (10) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

Your score is

The average score is 42%

0%